De Federale Overheidsdienst Financiën heeft op haar site een aparte sectie gewijd aan het fiscale facet van bouwen of verbouwen. Op deze pagina’s vindt u nuttige informatie aangaande BTW-tarieven voor nieuwbouw en renovatie.

Het Vlaams Energieagentschap is de instantie van de Vlaamse Gemeenschap die het duurzaam energiebeleid van de Vlaamse Overheid moet uitvoeren. Hier vind je alle informatie rond de van kracht zijnde regelgeving rond EPB (EnergiePrestatie Beleid), nuttige tips rond zuiniger verwarmen, beter isoleren en andere maatregelen die het energieverbruik van uw woning naar beneden kunnen halen. U kan op deze site heel wat informatie halen vooraleer u uw huis wil renoveren of er aan denkt vastgoed aan te kopen of te verkopen.

De Vlaamse Premiezoeker is een website is een handige tool om snel uit te vissen voor welke premies u bij u bouwwerken of verbouwingswerken in aanmerking komt. Aangezien er de laatste tijd een wildgroei geweest is aan premies voor energiebesparende maatregelen en renovatiewerken door verschillende initiatiefnemers (gewest, provincie, gemeente en distributienetbeheerder) heeft de Vlaamse Regering deze site opgezet om uw wegwijs te maken in alle mogelijke premies. U dient allerlei gegevens in te voeren over uzelf (gezinssituatie, inkomen,..) en het gebouw (ouderdom, ligging, beschermd monument,...) en de site geeft dan alle mogelijke subsidies waarvan u in uw geval beroep op kan doen.