Bk architecten werd opgericht in 2004 door Architect David Barbaix. David studeerde af als architect in 2003 aan het toenmalige Sint-Lucas Gent. Hij beschouwt de architect als de tolk van de bouwheer, waarbij luisteren, begrijpen en raak ontwerpen essentieel zijn. Ontwerpen is één zaak voor hem maar de technische aspecten en de opvolging zijn even belangrijk. Samen met zijn team streeft hij naar tevreden klanten door luistervaardigheid als grootste troef in te zetten bij het bespreken van uw bouwplannen.

Naast de klassieke architectuuropdracht kan u bij ons ook terecht voor

Interieuropdrachten

Sommige opdrachten zijn beperkt in omvang en strikt genomen hebt u er geen architect of bouwvergunning voor nodig. De meerwaarde om een ontwerper te betrekken in een interieuropdracht is echter groot. Wij kunnen u bijstaan in ruimtegebruik, materiaalkeuze, kleurkeuze, keuze van uitvoerders, coördinatie van de werken en het tot in detail ontwerpen en uittekenen van maatmeubelen.

Opmeting van gebouwen

Om een goed beeld te krijgen van de grootte en de daarbij horende mogelijkheden van een gebouw, is een plan van de bestaande toestand onontbeerlijk. Door onze ervaring uit talloze renovatieprojecten, zorgen wij voor een uiterst nauwkeurige opmeting en zeer duidelijke en gedetailleerde opmetingsplannen. Deze plannen geven u niet enkel inzicht in de maten van uw gebouw, maar geven ook een indicatie naar gebruikte materialen en structurele opbouw.

Plaatsbeschrijving

Wanneer u zelf of uw buurman ingrijpende werken gaat uitvoeren, is het belangrijk om u op voorhand voldoende in te dekken tegen mogelijke juridische geschillen over schade tijdens de werken. Een plaatsbeschrijving zorgt er voor dat vooraleer de werken aanvangen er een beschrijving op papier staat van de actuele staat van de gebouwen. Dit is een verslag dat een architect opmaakt, overloopt en laat tekenen door de 2 belanghebbende partijen. Op die manier kan nadien ontegensprekelijk vastgesteld worden of een bepaalde schade betrekking heeft op de werken in de naburige gebouwen of niet.

Bouwtechnische analyse van een aan te kopen gebouw

Wanneer u op het punt staat om een gebouw aan te kopen, is het belangrijk om het pand te laten onderzoeken door een deskundige. Deze analyse stelt u in staat om bepaalde gebreken te kennen, een idee te krijgen van de te verwachten kosten en uiteindelijk de waarde van het goed terdege in te kunnen schatten. Vastgoed kopen is een beslissing die grote financiële implicaties heeft en het is dan ook onontbeerlijk om uw beslissing te kunnen maken op basis van juiste informatie. Indien gewenst kunnen wij voor u ook onderzoeken wat de mogelijkheden zijn naar uitbreiding of verbouwing van de woning, rekening houdend met de stedenbouwkundige voorschriften. Door onze ervaring in verbouwingen hebben wij een ruim inzicht in zwakke punten van bestaande gebouwen en de kostprijs van de nodige werken. Deze dienstverlening verplicht u niet om de latere werken aan uw woning met ons kantoor uit te voeren.

Deskundigenonderzoek

Heeft u technische of bouwfysische mankementen aan uw woning en dient u hiervan een technisch onderbouwd verslag van te hebben?

Wij voeren een compleet onderzoek ter plaatse, nemen alles op foto, voeren vochtmeting uit. Nadien maken wij een volledig verslag op met feiten, oorzaken en conclusie.