Wat kost een architect?

 

Ieder project is maatwerk. Alles hangt af van verschillende factoren.

 

 • Gaat het om een renovatie of een nieuwbouwproject?
 • Hoe groot is het project?
 • Wat is de mate van afwerking?
 • ...

 

Zonder duidelijk antwoord op al deze vragen is het moeilijk om een prijsofferte op te maken. Het ereloon hangt dus af van de bouwkosten & grootte van het project maar ook van de complexiteit en de mate van uitwerking alsook begeleiding van uw project.

Op basis van deze gegevens werken wij een precieze, op maat gemaakte prijs op voor uw project.

 

Voor een complete offerte kan u hier een eerste gesprek aanvragen of neemt u contact op via telefoon.

Wij komen dan vrijblijvend ter plaatse om uw eisenpakket op te nemen en desgewenst een offerte op te maken.

Wanneer werken met een architect?

 

Het inschakelen van een architect is niet altijd nodig. Het is echter wettelijk verplicht in bepaalde situaties. Afhankelijk van het type project dat u wil realiseren zal BK architecten u informeren of u wettelijk verplicht bent een architect in te schakelen. Hieronder vindt u een aantal type-projecten terug:

 

Nieuwbouwprojecten:

 • BK architecten kan u helpen bij het ontwerpen van een functioneel en esthetisch aantrekkelijk gebouw, rekening houdend met uw behoeften en voldoend aan de bouwvoorschriften van uw gemeente.

 Verbouwingen en renovaties:

 • Bij het renoveren of verbouwen van een bestaande woning kan BK architecten u helpen bij het optimaliseren van de ruimte, het aanpassen van de woning naar de huidige energienormen (IER= Ingrijpende Energetische Renovatie), en ervoor zorgen dat de renovaties voldoen aan de bouwvoorschriften van uw gemeente.

 Specifieke ontwerpeisen:

 • Als je specifieke ontwerpeisen hebt voor je project, zoals een unieke architectonische stijl, duurzaamheidsdoelstellingen, of specifieke functionele vereisten, kan BK architecten je helpen deze visie te realiseren.

Complexe projecten:

 • Voor grotere en complexere projecten, zoals commerciële gebouwen, instellingen, scholen of openbare gebouwen, kan de expertise van BK architecten onmisbaar zijn. Wij hebben reeds 18 jaar ervaring in scholenbouw. Voor meer info hierover klik hier.

Wat is een Energiebewust Architect?

 

Het NAV (De Vlaamse Architectenorganisatie) en de BVA (Bond van Vlaamse Architecten) hebben samen met het Vlaams Energieagentschap het project Energiebewust Architect opgestart.

Heel wat architecten hebben in het kader van dit project een bijscholing gevolgd en een engagement om energievriendelijk te ontwerpen onderschreven. Architect David Barbaix bezit het certificaat van Energiebewust Architect.

Wat is een BEN-woning?

 

BK Architecten streeft naar het ontwerpen van BEN-woningen. BEN staat voor "Bijna Energie Neutraal." Dit concept heeft betrekking op gebouwen die zeer energiezuinig zijn en waarbij het energieverbruik bijna volledig wordt gecompenseerd door de opwekking van hernieuwbare energie. Het doel van BEN-bouwen is om het energieverbruik te minimaliseren en een significante bijdrage te leveren aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

 

Het ontwerpen en bouwen van BEN-woningen vereist specifieke kennis en ervaring op het gebied van energie-efficiënt bouwen. Als architect is BK architecten op de hoogte van de nieuwste technologieën en normen op het gebied van duurzaam bouwen en kan klanten begeleiden bij het realiseren van energiezuinige woningen. Het streven naar bijna energie neutrale gebouwen is een belangrijk aspect van de bredere inspanningen om de ecologische impact van de bouwsector te verminderen. BK architecten draagt groen- en duurzaam bouwen hoog in het vaandel.

 

Bij het ontwerpen van een BEN-woning zal Architect David Barbaix rekening houden met verschillende aspecten van duurzaam bouwen, waaronder:

Isolatie:

 • Bij het ontwerpen van een BEN-woning wordt de nadruk gelegd op efficiënte thermische isolatie om warmteverlies te minimaliseren en het streven naar zo weinig mogelijk energieverbruik voor verwarming en koeling.

Luchtdichtheid:

 • Als BEN-architect zal David Barbaix er extra waakzaam voor zijn dat luchtlekken vermeden worden. Dit om de energie-efficiëntie zo hoog mogelijk te houden. Extra aandacht aan luchtdicht bouwen is dus van uitermate groot belang.

Ventilatie:

 • Een gecontroleerd ventilatiesysteem zorgt voor een continue luchtverversing en een gezond binnenklimaat zonder onnodig energieverlies.

Energiezuinige installaties:

 • BEN-woningen maken gebruik van energiezuinige verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen.

Hernieuwbare energiebronnen:

 • Om bijna energieneutraal te zijn, wordt er vaak gebruikgemaakt van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen of warmtepompen om zelf energie op te wekken.

Wat is circulair bouwen?

 

Circulair bouwen is een initiatief van de Vlaamse regering om de bouwsector om te vormen naar een economie waar nagedacht wordt over circulaire bouwstrategieën:

 • Hoe kunnen we minder materialen gebruiken?
 • Hoe kunnen we minder afval produceren?
 • Hoe kunnen we leegstand vermijden, specifiek hoe kunnen we bestaande gebouwen herbestemmen?

Concreet betekent het dat wij als BK architecten extra aandacht hebben voor het hergebruik van beschikbare materialen, de impact op het milieu zoveel mogelijk minimaliseren met als einddoel een positieve gevolg te geven op klimaat en milieu.

 

Meer info over circulair bouwen kan u hier vinden.